Aktuality


12.6.2019

Ve Velké zasedací síni Nové radnice se dnes u příležitosti zakončení projektu Škola pro všechny sešla řada ředitelů škol, pedagogů, metodiků prevence a zástupců odborné veřejnosti. Na úvod vystoupili Mgr. Milan Kotík, garant programu Minimalizace šikany, Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání a Mgr. Jana Havlíková, koordinátorka školské prevence, která projekt koordinovala za MHMPProjektu se v jeho 5-ti klíčových aktivitách, zúčastnilo 501 pedagogů, někteří z nich absolvovali i více klíčových aktivit. Páteřní aktivitu -program Minimalizace šikany absolvovalo 435 pedagogů ze 32 pražských škol.Na konferenci byly představeny výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 3 710 respondentů – žáků a studentů a 267 pedagogů z deseti základních škol a deseti středních škol.Zástupci 5 škol, které se projektu zúčastnily, promluvili o svých zkušenostech s programem Minimalizace šikany, o tom, jak program ovlivnil klima v jejich škole, co se díky programu u nich ve škole změnilo a co plánují do budoucna.Ředitel ZŠ Klánovice, PaedDr. Michal Černý hodnotí program v kontextu dopadu na celou sborovnu: „Díky programu jsme se naučili řešit problémy v rámci celého pedagogického sboru a důkladně se drželi krizového plánu – KDO, KOMU a CO a přestali dělat ukvapené závěry.“Ing. Marie Pojerová, ředitelka ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek:  „Pomáháme dětem, aby rozeznávaly, co šikana je a co není a dáváme jim návod, jak se bránit, a kde hledat pomoc. Důležitým aspektem je tvorba třídních pravidel tak, aby si je děti samy vytvářely a vzaly je za své,“ Velký přínos programu vidí v nácviku vedení rozhovorů, šetření případů šikany a v praktických cvičeních.
Více informací o konferenci https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-ucitele-casto-nevi-jak-ve-tride-vznika-sikana/1766770


27.5.2019
Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení projektu Škola pro Všechny - Minimalizace šikany.
Vzdělávací část programu absolvovalo více než 430 pedagogů ze 32 pražských škol 
12. 6. 2019 od 9 do 12 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Představíme Vám souhrnné výstupy z dotazníkových šetření, kterých se zúčastnilo 3710 žáků a studentů a 267 pedagogů.

U žáku a studentů jsme zjišťovali, jaké preventivní mechanismy fungují proti cílenému ubližování , u pedagogů jejich teoretickou připravenost zasáhnout proti konkrétním projevům ubližování před zahájením a po ukončení programu Minimalizace šikany.

20.4.2019
Poslední dubnové dny se ve středisku Cavok budou konat závěrečné moduly C skupin 21 a 22, které budou zároveň zcela posledními skupinami vzdělávání v rámci projektu Škola pro Všechny. 
Školám se věnujeme a nadále budeme věnovat v rámci individuální podpory škol.


7. 3. 2019


Chystáme poslední zahraniční stáž. tentokrát na Island. Pro velký zájem jsme navýšili kapacitu na 19 účastníků, celá kapacita je již obsazena. Silnou stránkou islandských škol je právě důraz na wellbeing dětí.Tváří v tvář historii: 7.-9.3. 2019
Seminář je výjezdní (2x ubytování) ve středisku Cavok https://www.cavok.cz/. Náklady za ubytování a společnou dopravu z Prahy jsou hrazeny z projektu a pro účastníky zdarma, účastníci si hradí pouze stravu15.1.2019

Další skupiny klíčové aktivity Minimalizace šikany ukončily 3.-4.1. 2019 vzdělávací část programu (skupina 14 a 17) a ve většině zapojených škol se tak program přesouvá k dalším fázím - workshopům a supervizní a konzultační podpoře.
Nově otevřená skupina č. 20 zahájila modulem A ve dnech 6.a 7.1.2019 a druhá polovina pedagogického sboru ZŠ Ohradní absolvovala modul A 10.-11.1.2019
8.1.2019 byla také zahájena další skupina Úvodu do mediace pro pedagogy pod lektorským vedením Dany Vrabcové a Jitky Řezaninové.

24.11.2018
Z důvodu velkého zájmu otevíráme v rámci projektu Škola pro Všechny novou skupinu vzdělávací části programu Minimalizace šikany č. 20 v těchto termínech:
Modul A: 7.-8.1. 2019
Modul B: 21.-22.2. 2019
Modul C: 18.-19.3. 2019 - výjezdní do střediska Cavok https://www.cavok.cz/. Náklady za ubytování a společnou dopravu z Prahy jsou hrazeny z projektu a pro účastníky z Prahy zdarma, účastníci si hradí pouze stravu.
Přihlásit se můžete zde:
Ze stejného důvodu rovněž nabízíme dvě další skupiny aktivity Úvod do mediace pro pedagogy:
Skupina 1: 8.1., 14.1., 31.1., 6.2., 19.2. 2019
Skupina 2: 13.3., 14.3., 18.3., 1.4., 11.4. 2019
Přihlásit se můžete zde: https://goo.gl/forms/RiBd5km9m3FPQHjv2

Termín aktivity Tváří v tvář historii: 7.- 9.3.2019
Seminář je výjezdní (2x ubytování) ve  středisku Cavok https://www.cavok.cz/. Náklady za ubytování a společnou dopravu z Prahy jsou hrazeny z projektu a pro účastníky zdarma, účastníci si hradí pouze stravu
Přihlášení účastníci byli o této změně informování, noví zájemci se mohou přihlásit zde:


12.11.2018
V úterý a ve středu 27. - 28.11. 2018 se koná závěrečný modul C skupin 12 a 18, 29.-30.11. 2018 proběhne výjezdní modul C skupiny 11 do střediska CAVOK.

1.11.20181.-2.11.  se koná druhý vzdělávací modul skupiny 11, 6.-7.11. proběhnou dva moduly B - skupiny 12 a 18 a 8.-9.11. modul B skupiny 13. Dne 5.11. bude zahájena již třetí skupina Úvodu do mediace pro pedagogy pod lektorským vedením Jitky Řezaninové a Dany Vrabcové.
29.10.2018
Během října a listopadu se koná celá řada seminářů Minimalizace šikany - ve dnech 15-16.10. proběhl závěrečný modul C skupiny 10, 18.-19.10. modul C skupiny 9, 19.-20.10. ukončily vzdělávání skupiny 15 a 16. Dnes a zítra se koná závěrečný modul skupin 7 a 8.Velmi nás těší pozitivní reference na program Minimalizace šikany a neutuchající zájem ze strany dalších pedagogů z již zapojených škol i nových škol o zapojení.
Také reakce na program Úvod do mediace pro pedagogy jsou velmi pochvalné.
Zvažujeme otevření dalších skupin programu Minimalizace šikany i Úvodu do mediace pro pedagogy.
15.10.
Ve dnech 2.-5. 10. 2018 proběhla studijní stáž ve školách v Londýně a okolí. Skupina 16 pedagogů a metodiků prevence z pražských škol navštívila základní školu v Harrow, střední školu v Essexu a New City College v Hackney.
8.-12.10. se konala studijní stáž ve školách ve Finsku - oblast Sulkava. Účastníci navštívili Sulkava upper secondary School, Savonlinna upper secondary School, Rantasalmi upper secondary School.

Stáže byly zaměřeny na práci s diverzitou, budování bezpečného klimatu ve školách a inkluzi studentů se SVP.

12.10. 2018 byl ukončena skupina A klíčové aktivity Úvod do mediace pro pedagogy, 16.10. zahájila prvním dnem skupina B - opět pod lektorským vedením Dany Vrabcové a Jitky Řezaninové.

6.10.2018
5.10. 2018 byla zahájena skupina č. 11 programu Minimalizace šikany (lektoři Jan Žufníček a Michal Jahn), 15.-16.10. ukončí vzdělávací část modulem C  skupina 10 a 18.-19.10.  skupina 9.
V pátek a sobotu 19.-20.10. ukončí výjezdním modulem vzdělávací část také skupiny 15 a 16 - tyto dvě skupiny jsou tvořeny pedagogickým sborem ZŠ Hanspaulka.

24.9. 2018
Dnes a zítra pokračuje v rámci klíčové aktivity Minimalizace šikany modulem B skupina 10, 25.9. zahájí modulem A skupiny 12 (lektoři Jana Kadlecová a Pavel Dosoudil) a 18 (Jarmila Kubáňková a Jan Žufníček).
25.9. 2018 proběhne na ZŠ Palmovka první z pěti seminářů Úvodu do mediace pro pedagogy - skupina A - pod lektorským vedením Dany Vrabcové a Jitky Řezaninové.


11.9. 2018
Prosím, doporučte kolegům výborný program Tváří v tvář historii. Je to jeden z programů, který je nejvíc potřeba při současném "hnědnoucím" stavu politiky a společnosti. Univerzální metoda pro společenské vědy, bohaté zdroje do výuky, výborní lektoři. A hlavně téma: Hledejte příčiny největšího kolapsu humanismu v novodobých lidských dějinách, neopakujte chyby minulosti a poučte se pro současnost.
Více info a přihlášení ZDE

10.9. 2018
Programy "Minimalizace šikany a zahraniční stáže jsou již zcela obsazeny.
Posledních pár míst "Mediace pro pedagogy".

více info a přihlášení ZDE

26.8.2018
Po prázdninách už opět jedeme naplno!
Dnes byl zahájen druhý vzdělávací modul skupin 15 a 16, v úterý 28.8.  začne první modul skupiny 13 pod lektorským vedením Jarmily Kubáňkové a Marka Mikláše. Ve středu 29.8. zahájí skupina č. 17 (lektoři Alena Butulová a Miroslav Gažák)

20.6. 2018
V termínu 21.-22.6. 2018 zahájí vzdělávání tři skupiny - skupina 7 (lektoři Alena Butulová a Libor Širůček) a skupina 8 (Markéta Polanecká, Petr Hrouzek) na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy, skupina 9 (Markéta Bajerová a Jan Žufníček) na ZŠ Palmovka. V tomto termínu se na ZŠ Palmovka zároveň uskuteční poslední vzdělávací modul skupiny č. 6 a skupina č. 5 zakončí vzdělávání výjezdním školením v Hotelu Obecná škola v Berouně.

30.5.2018
Ve dnech 11.-12.6. 2018 bude zahájeno vzdělávání skupiny č. 10. První modul se uskuteční na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy pod vedením Moniky Konštacké a Jiřího Maléře.

17.5.2018
Dnes a zítra se na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy koná poslední modul skupiny č. 4  a druhý modul skupiny č. 5. Zároveň a ZŠ Palmovka proběhne druhý modul skupiny č. 6. 
Již čtyři skupiny z celkového počtu 16 skupin tak ukončili celou vzdělávací část programu.
16.4. 2018
12.-13.4. 2018 proběhl na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy poslední vzdělávací modul skupiny č.1, ve stejném termínu odstartovala na ZŠ Palmovka prvním modulem skupina č. 6 pod vedením Lucie Hermánkové a Zuzany Bílkové.
V termínu 19.-20.4 ukončí své vzdělávání skupina č. 2 v Praze a skupina č.3 výjezdem do střediska CAVOK u Příbrami. 
V dalším týdnu, ve dnech 26.-27.4 2018 proběhne druhý vzdělávací modul skupiny č.4.

24.3.2018
Vzdělávací část největší aktivity projektu -  programu Minimalizace šikany - je v plném proudu. 22.-23.3. 2018 proběhly další dva moduly B (skupiny č. 2 a 3).
5.-6.4. 2018 zahájí prvním vzdělávacím modulem skupina č. 5. Lektorsky ji povedou Irena Oršulíková a David Čáp.

14.3. 2018 
15. – 16.3. 2018 se na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy uskuteční první z modulů B vzdělávací části (skupiny č. 1).

27.2. 2018
Ve dnech 22. – 23.2. 2018 proběhl na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy pod lektorským vedením Jany Kadlecové a Miroslava Gažáka další modul A  (skupiny č. 4) vzdělávací části programu Minimalizace šikany.

V termínu 1. – 2. 3. 2018 se na stejném místě uskuteční  současně  dva moduly A programu (skupin č. 2 a 3).  Lektory budou Alena Butulová s Petrem Hrouzkem a Markéta Bajerová s Janem Žufníčkem.

15.2.2018 startujeme! 

Ve dnech 15.-16.2.2018 se na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy uskuteční první vzdělávací modul A (skupiny č. 1) vzdělávacího programu Minimalizace šikany. Lektorsky ho povedou  Renata Vordová a Pavel Dosoudil.

Rozpis dalších akcí najdete v kalendáři


12. 1. 2018. Místa konání pro vzdělávací semináře Minimalizace šikany vybrána!
Semináře v Praze proběhnou na zúčastněných školách. Z nabídek, které školy poskytly, jsme vybrali Gymnázium a Hudební školu hl. m. Prahy, ZUŠ, skupiny 6 a 9 se budou scházet v ZŠ Palmovka

Pro výjezdní semináře ještě vhodné místo vybíráme. 

Aktuality

12.6.2019


Ve Velké zasedací síni Nové radnice se dnes u příležitosti zakončení projektu Škola pro všechny sešla řada ředitelů škol, pedagogů, metodiků prevence a zástupců odborné veřejnosti. Na úvod vystoupili Mgr. Milan Kotík, garant programu Minimalizace šikany, Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání a Mgr. Jana Havlíková, koordinátorka školské prevence, která projekt koordinovala za MHMP. Projektu se v jeho 5-ti klíčových aktivitách, zúčastnilo 501 pedagogů, někteří z nich absolvovali i více klíčových aktivit. Páteřní aktivitu -program Minimalizace šikany absolvovalo 435 pedagogů ze 32 pražských škol.Na konferenci byly představeny výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 3 710 respondentů – žáků a studentů a 267 pedagogů z deseti základních škol a deseti středních škol.Zástupci 5 škol, které se projektu zúčastnily, promluvili o svých zkušenostech s programem Minimalizace šikany, o tom, jak program ovlivnil klima v jejich škole, co se díky programu u nich ve škole změnilo a co plánují do budoucna.Ředitel ZŠ Klánovice, PaedDr. Michal Černý hodnotí program v kontextu dopadu na celou sborovnu: „Díky programu jsme se naučili řešit problémy v rámci celého pedagogického sboru a důkladně se drželi krizového plánu – KDO, KOMU a CO a přestali dělat ukvapené závěry.“Ing. Marie Pojerová, ředitelka ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek: „Pomáháme dětem, aby rozeznávaly, co šikana je a co není a dáváme jim návod, jak se bránit, a kde hledat pomoc. Důležitým aspektem je tvorba třídních pravidel tak, aby si je děti samy vytvářely a vzaly je za své,“ Velký přínos programu vidí v nácviku vedení rozhovorů, šetření případů šikany a v praktických cvičeních.

Více informací o konferenci https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-ucitele-casto-nevi-jak-ve-tride-vznika-sikana/1766770


27.5.2019

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení projektu Škola pro Všechny - Minimalizace šikany -
12. června 2019 od 9 do 12 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Projekt byl realizován ve 32 pražských základních a středních školách a zúčastnilo se ho více než 430 pedagogů. O své zkušenosti s programem se podělí některé z absolventských škol a budeme také prezentovat výsledky šetření, jaké preventivní mechanismy fungují proti cílenému ubližování na školách a jaká je teoretická připravenost pedagogů zasáhnout proti konkrétnímu projevu agresivního chování ve třídě.20.4. 2019

Poslední dubnové dny se ve středisku Cavok budou konat závěrečné moduly C skupin 21 a 22, které budou zároveň zcela posledními skupinami vzdělávání v rámci projektu Škola pro Všechny.

Školám se věnujeme a nadále budeme věnovat v rámci individuální podpory škol.


7. 3. 2019

Chystáme poslední zahraniční stáž. tentokrát na Island. Pro velký zájem jsme navýšili kapacitu na 19 účastníků, celá kapacita je již obsazena. Silnou stránkou islandských škol je právě důraz na wellbeing dětí.


Tváří v tvář historii: 7.-9.3. 2019

Seminář je výjezdní (2x ubytování) ve středisku Cavok https://www.cavok.cz/. Náklady za ubytování a společnou dopravu z Prahy jsou hrazeny z projektu a pro účastníky zdarma, účastníci si hradí pouze stravu

15.1.2019

Další skupiny klíčové aktivity Minimalizace šikany ukončily 3.-4.1. 2019 vzdělávací část programu (skupina 14 a 17) a ve většině zapojených škol se tak program přesouvá k dalším fázím - workshopům a supervizní a konzultační podpoře.

Nově otevřená skupina č. 20 zahájila modulem A ve dnech 6.a 7.1.2019 a druhá polovina pedagogického sboru ZŠ Ohradní absolvovala modul A 10.-11.1.2019

8.1.2019 byla také zahájena další skupina Úvodu do mediace pro pedagogy pod lektorským vedením Dany Vrabcové a Jitky Řezaninové.