Kontakty

Aisis z.ú. - Floriánské nám. 103, Kladno;     aisis@aisis.czmis@aisis.cz, ✆: 312 245 818

Zdeňka Andělová - manažerka vzdělávání;     zdenka.andelova@aisis.cz, ✆: 777 020 738
Monika Puchelová - marketing;     monika.puchelova@aisis.cz, ✆: 777 335 083
Milan Kotík - obsahový garant;     milan.kotik@aisis.cz; ✆: 731 191 977

Aktuality

7. 3. 2019

Chystáme poslední zahraniční stáž. tentokrát na Island. Pro velký zájem jsme navýšili kapacitu na 19 účastníků, celá kapacita je již obsazena. Silnou stránkou islandských škol je právě důraz na wellbeing dětí.


Tváří v tvář historii: 7.-9.3. 2019

Seminář je výjezdní (2x ubytování) ve středisku Cavok https://www.cavok.cz/. Náklady za ubytování a společnou dopravu z Prahy jsou hrazeny z projektu a pro účastníky zdarma, účastníci si hradí pouze stravu

15.1.2019

Další skupiny klíčové aktivity Minimalizace šikany ukončily 3.-4.1. 2019 vzdělávací část programu (skupina 14 a 17) a ve většině zapojených škol se tak program přesouvá k dalším fázím - workshopům a supervizní a konzultační podpoře.

Nově otevřená skupina č. 20 zahájila modulem A ve dnech 6.a 7.1.2019 a druhá polovina pedagogického sboru ZŠ Ohradní absolvovala modul A 10.-11.1.2019

8.1.2019 byla také zahájena další skupina Úvodu do mediace pro pedagogy pod lektorským vedením Dany Vrabcové a Jitky Řezaninové.